Möten mellan människor, ett berättande som fängslar, föredrag som flyttar fram människors medvetande kan påverka de livsval vi gör i våra liv.

Det förebyggande arbetet kring alkohol och droger utgör Lewerth Communications förmågor idag. Att se problemen, dela med sig av de möjligheter som finns att komma bort från problematiken, samt inte minst – det svåra samtalet som chefer och kollegor fortfarande känner olust inför, kan vi ge redskap till att hantera. Företaget vilar i grunden på en stark kommunikationsplattform med mer än 20 år i mediabranschen.

Lewerth Communication har varit verksamt sen 1990 och arbetat med kommunikationslösningar i ett brett fält av mediaval. Det började en gång med radioproduktioner för Sveriges Radio. Från reportagets friska fläktar övergick företaget till filmberättandet för näringsliv och organisationer. Via några år inom den kommersiellt starka reklambranschen, utvecklade företaget  ett större engagemang för viktiga samhällsfrågor. En vilja att berätta historier, producera dokumentärer som kunde göra skillnad i människors liv.

Lewerth Communication började under den senare delen av 90-talet arbeta mer inom det förebyggande arbetet kring alkohol och andra droger. Tog fram kampanjer som Don´t Drink& Drive för dåvarande Vägverket, skapade allianser i bland annat USA och började implementera preventiva program från landet i väster. Påverkansprogram där filmen språk många gånger skapade starka känslor, upplevelser som en brygga till begriplighet och förståelse.

Företaget är idag ett kunskapsföretag inom det förebyggande arbetet kring alkohol och droger. Där filmspråket ibland kan bygga broar till insikt. Ibland använder vi utbildning och kurser. Arbetar mycket med föreläsningar ute på företag, hos myndigheter och i sammanhang där verksamheter ute i svenskt näringsliv känner ett behov av att veta mer om hur man ska kunna hjälpa sina kamrater som börjat dricka lite för mycket.

Hur gör jag? Vad säger jag? Kan jag bara kliva in och konfrontera? Det är några av de vanliga frågor som dyker upp. Lewerth Communication och Lars Lewerth har gedigen kunskap utifrån egen erfarenhet och anses i sammanhanget som en ögonöppnare och en stor kunskapsgivare  i det förebyggande arbetet.

Det är alltid bättre att gripa in i tid. Innan ett litet problem blir ett verkligt problem. Innan det är för sent.

Lewerth Communication finns idag i Uppsala men verkar över hela Sverige.