Sep 282009
 

” Jag vill inte ha nån jultomte”. Så skulle man lite lättvindligt kunna sammanfatta hur de närmare 400.000 barn har det, som lever med en eller båda föräldrarna med missbruk. De glömda barnen, de gömda barnen, som i de allra flesta fall bär på en mörk hemlighet. Stödet till dessa har varit svagt och är det fortfarande ute i våra kommuner. Detta förhållande togs på allvar av Äldre och folkhälsominster Maria Larsson, som 2007 genomförde en nationell konferens kring problematiken i vårt land. Ett mycket gott initiativ på den politiska nivån, och som syftar till att öka omfattningen av verksamheter ute i våra kommuner och utveckling, förfining av de metoder som används för de drabbade barnen.

Som ett tillskott till sjävla konferensen producerades också en DVD som förutom några glimtar från den nationella konferensen, också visar upp några goda exempel på framgångsrika stödgruppsverksamheter i landet. Dessutom möter vi också ungdomar som levt i familjer med missbruk och som kan berätta betydlsen av att gå i tex stödgrupp och vilka verktyg för deras egen skull som grupperna givit.

Filmen kan bestälas från Statens Folkhälsoinstitut.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)