Sep 282009
 

Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Regeringen vill förbättra
förutsättningarna för föräldrar att ge sina barn en trygg och bra uppväxt. Därför har
regeringen tagit fram en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd.
Filmen innehåller dokumentation från konferensen ”Nationell strategi för ett utveck-
lat föräldrastöd – En vinst för alla” som hölls i mars 2009. I filmen sammanfattar
äldre- och folkhälsominister Maria Larsson den nationella strategin, föräldrar och
andra berättar om sina erfarenheter av föräldrastöd.

Så står det baksidan av den DVD som följde på en nationell konferens som äldre och folkhälsominister Maria Larsson inbjudit till. en strategi som skall borga för ett helhetsgrepp kring ett utvecklat generellt föräldrastödsarbete ute i kommunerna.

DVD filmen skall ses som en dokumentation av dels konferensen, men också som en inspirationskälla via några goda exempel i Sverige från framgångsrika verksamheter.

Filmen finns att beställa hos Statens Folkhälsoinstitut.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)