Sep 282009
 

Ett program som på 3500 platser i Amerika har genomförts under 8 år. Lewerth Communication AB har samlat en del videomaterial från en resa i Californeien under 2004, vilket blev en presentation för preventionsintresserade under 2005.
Programmet inriktar sig till att möta unga elever från klass 1 – 5 i grundskolan och ta upp alkoholproblematiken utirfån behovet att kunna skydda sig och varandra från de hot och rikser som finns.
Programmet genomförs i USA i samarbete mellan polisen och lärarna och har visat sig mycket användbart med oerhört goda utvärderingsresultat.
Presentationsfilmen kommer att innehålla intervjuer med amerikanska barn, gymnasieungdomar som lärare( perr education)verksamma poliser och lärare kring programmet, dess effekter över tid och vad det betyder för unga människor när de närmar sig körkortsålder.

Kan man verkligen prata om alkohol och dess negativa inverkan på trafik med små barn? I motsats till hur vi i Sverige inte tycker att det är väsentligt att integrera denna kunskap i den normala undervisningen?

Programmet är instiftat av MADD och Sverige fick tillgång till programmet efter 2006. Med stöd av Socialstyrelsen har vi nu fått möjligheten att översätta, adaptera och kulturanpassa materialets fem årskurser. Detta genomfördes vid högskolan i Kalmar under sommaren 2008.

Som enda land i EU blir Sverige, Kalmar och Lindöskolans årskurs 1 de första som kommer att genomföra programmet med start den 22 oktober 2009. Ett pilotgenomförande som kommer att uppmärksammas mycket stort i regionen. En processutvärdering startar i samband med de frsta lektionerna och Kalmar högskola, som nu byter namn och integreras med Växjö, till Linneúniversitetet, står för den longitudinella utvärederingen över fem år som projektet tar i anspråk.

Protecting You / Protecting Me genomförs på 42 tim under totalt 5 år och syftar till att ge barn skyddsfaktorer och kunskaper preventivt för att bli bättre rustade i sina liv. Amerikananrna kallar det ett program med fokus på barnen, där det också finns inslag av hur man tex skyddar sig en lördagsmorgon och en pappa kommer och hämtar utanför dörren, kliver ur bilen och luktar alkohol. Hur skyddar jag mig då, när jag står där med min trunk och ska till fotbollsträningen?

 Tagged with:

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)