Dec 272009
 

Med att genomföra Protecting You, Protecting Me. Vi startade Europas första genomförande just här i Kalmar och på Lindöskolan. Åtta lektioner med en nyfiken och intresserad klass 1 under ledning av tre socionomstudenter från Kalmar Högskola. Fantastiskt har det varit och arbetet fortsätter. Vi laddar de unga hjärnorna med lekfull information kring skyddsfaktorer där alkohol och droger samt mediciner blir en naturlig del av undervisningen. Vi leker fram det hela och syftet är just det; att skapa goda skyddsfaktorer, lära sig att skydda sin hjärna och att se till att göra goda val i livet.

Nu fortsätter arbetet med en revidering av valda delar ur manualen för årskurs 1 och samtidigt ett förberedande arbete med årskurs 2 inför hösten 2010.

Hösten 2010 genomförs en certifiering av programmet i Sverige där vi låter ett 15 tal coacher utbildas i Kalmar av grundaren för protecting you programmet, Mrs Kappie Bliss från MADD National i Dallas, USA. Under två dagar ger hon oss en duvning, för att vi själva sen ska ta hand om utbildningen av nya svenska coacher. På sikt är det meningen att vi ska satsa mer på ” perr-education”. Enligt vissa kreiterier kommer vi utbilda gymnasieelever till coacher som får läraransvar inom ramen för programmet.

Vi genomför en kontinuerlig processutvärdering, förbereder en större kvalitetsmässig utvärderingsinsats med möjligt stöd från Trafikverket. Dessutom kommer Hellbom Film AB dokumentera genomförandet i varje årskurs, för att den vägen också skapa en bredare förståelse för vad det pedagogiska arbetet med Protecting You Protecting Me innebär.

 Tagged with:

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)