Maj 202010
 


”Barn till missbrukare skadas först och blir hjälpta sist”. Det sade Jerry Moe från Betty Ford Center i USA vid konferensen Hands On i Folkets hus i Stockholm. Hands On handlade om de glömda barnen – risk och missbrukarnas barn.

Hands On konferensen 2010 blev en succe´enligt de utvärderingar som gjordes på plats i Stockholm Conference Center den 28 april. Ett entusiastiskt gäng på ca 140 deltagare fick en inspirationsfylld resa tillsammans med bl.a den hitreste huvudtalaren Jerry Moe från Betty Ford Center och Childrens Program.

Hands On ser ut att kunna bli en årligen återkommande händelse och nu satsar vi på att den ska gå av stapeln vid ungefär samma tidpunkt under året –dvs  i slutet av april 2011.

Hands On konferensen 2010 handlade ju inledningsvis

om den politiska ambitionen från Regeringen med Maria Larsson i spetsen för sakfrågan och föra den över till Jerry Moe, som beskrev utifrån en mer än 30 år lång erfarenhet det viktiga i att upptäcka och ge stöd och hjälp till de här barnen i missbruksfamiljer. Därefter ett fokus nödvändigheten att skapa en vårdkedja runt dessa familjer och barn och den ev hjälp som den nya barn och sjukvårdslagen som trädde i kraft från 1 januari i år kan ge.

Att vi alla har ett ansvar för att ge dessa barn allt det stöd som de behöver.

Vi behöver en stark och entusiasmerande plattform för det fortsatta arbetet för de utsatta barnen i risk och missbruksmiljöer. En plattform som utgår från människors verkliga vilja att öka verksamheterna och insatserna för dessa barn och familjer.

Att verkligen gräva där man står!

Hands On innebär  att vi aldrig stannar upp i våra ansträngningar.

Hands On betyder att vi är proaktiva och delar med oss till varandra av våra ansträngningar.

Hands On vill också stimulera till att skapa ett starkt nätverk för landets alla stödgruppsledare.

Mot bakgrund av att det endast är drygt 2000 barn som idag får hjälp med stödinsatser av  de  385.000 barn som enligt kartläggning lever under oket av missbruk i familjen, behövs VI NU och framöver.

Därför behövs Hands On också hela tiden och fortlöpande.


 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)