Jul 092010
 

Jane Gaunt, inpatient councelor sen 20 år vid Betty Ford Center kommer till Sverige och Hands on konferensen 2011! Den 28 september är datumet!

Hon gör det i sällskap med Jerry Moe från Childrens Program, som blev oerhört populär vid sitt anförande och nu ska fler få chansen i år!

Jane Gaunt ska genom sin djupa kunskap och erfarenhet kring skam och skuld i familjen, lyfta upp kvinnors missbruk till en synlig nivå. Inte minst mot bakgrund av att kvinnligt missbruk är så mycket mer skamfyllt än mäns? Vilka är de egentliga skillnaderna? Är det svårare att behandla kvinnor och vad betyder det att kvinnor bryts ned snabbare än männen ur tillfrisknandesynpunkt?

Så ser den första planen ut för Hands on 2011, men mycket kan ju hända under vägen.

Se till att gå in och anmäl dig redan nu för att säkra upp för ett deltagande den 28 april i Stockholm. Platsen är Sergel Plaza bakom Kulturhuset i Stockholms centrum!

Anmälan gör du lättast på http://www.handson.zavevent.se/ Senast den 7 augusti 2011!

Jerry Moefilmen är under produktion och sammanställning och vi hoppas att intresset för att beställa denna unika film enbart gjord för oss i Sverige, skall komma till åtnjutande av många. Beställ den här på hemsidan!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)