Jun 212011
 

Childrens Program som etablerats under lång tid vid Betty Ford Center i USA, har nu chansen att i en framtid också genomföras i Sverige. Det finns en arbetsgrupp som just nu tittar på möjligheterna att knyta detta fyra dagars program riktat till barn som lever med någon som är beroende av alkohol eller andra droger. En förtjänstfull insats för en vårdkedjetanke, där vi syftar till att när en vuxen som söker hjälp och vård för sitt missbruk ska få frågan om det finns hemmavarande barn. Är det så försöker man då motivera den vuxne att låta barnen få gå i behandling som anhörig inom ramen för fyra dagar. Ett intensivt program som ska läka en del sår, få bort skam och skuld och att man som barn inte är ensam. Ett koncentrat och en möjlighet att under längre tid få möjlighet att stanna kvar i sina känslor och därmed också få chans att begripa  och få en verktygslåda – allt i anslutning till det behandlingshem där föräldern genomgår sin behandling. Dessutom ingår det en viktig detalj här; att man sammanför  och återskapar starten för en ny relation mellan barn och förälder.

Jerry Moe uttryckte det; That´s a miracle, when they meet to play, maybe for the very first time in the childs life”.

Jerry Moe genomför en två dagars workshop 9-10 september i Stockholm. Välkomna att möta denna karismatiske gruppledare för barn i missbruksfamiljer vid Betty ford Center, USA. Anmäl dig gärna på www.zav.se/hands on

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)