Childrens Program

 

Childrens Program – ett amerikanskt pilotprojekt för första gången i Sverige

Du har hört att de finns. Lässt att de är många, närmare 400.000. Barn som lever i skuggan av en pappa eller mamma som lider av alkoholism eller drogberoende. Som bär på den hemligheten, som vaknar upp varje dag och undrar hur just den här dagen kommer att se ut. Barn som bär på ett svart hål i bröstet, som har dragit upp sina axlar i en spänd och stressad position, som bär med sig tankar och kanske också en lojalitet mot sin förälder så att inget blir sagt.

Så ser det ut i många familjer. Så såg det ut för Jerry Moe för sådär en 50 år sen. En amerikansk kille som växte upp i en familj med alkoholproblem, som räddades av sin morbror genom att lille Jerry fick hjälp.

Jerry utvecklade i vuxen ålder det framgångsrika stödprogrammet Childrens Program- ett fyra dagars intensivprogram riktat till barn som lever i dysfunktionella familjer med missbruk. Ett förebyggande arbete för att minska riskerna för att barnen i vuxen ålder själva ska utveckla ett eget missbruk. Att ge barn en verktygslåda och inte minst stärka deras självkänsla, ta bort deras skuld och skam och skapa insikter och kunskap.

Nu genomförs programmet för första gången i Sverige med stöd av Folkhälsomyndigheten och kommer att gå av stpeoln i ppsala län. Först i Europa kommer vi att utföra en förstudie och utvärdera arbetet i slutet av 2014. Vi kommer att jobba som de gör i USA där kopplingen mellan primärbehandling av den vuxne missbrukaren och barnen sker inom samma behandlingsenhet, men i olika huskroppar. När mamma eller pappa går in på egen behandling för sin alkoholism eller drogberoende,  erbjuds också barnen hjälp. En vårdkedja år påbörjad och omfattar på så sätt hela familjen! En viktig komponent i programmet är att man under en hel dag arbetar med att ge verktyg för att påbörja återskapandet av relationerna i familjen – alltså ett föräldraperspektiv, vilket har visat sig mycket framgångsrikt. Barn belver sina föräldrar och föräldrar behöver sina barn.

Projektet startar nu i mars och avslutas med en utvärdering i januari 2015 via Örebro universitet.