Prime for Life – ett förebyggande program

 

Förebygger alkohol och drogproblem – en stark och verklig ögonöppnare.

Nio av tio svenskar dricker alkohol och de flesta gör det utan att få några problem. Samtidigt vet vi att en riskkonsumtion kan orsaka stora problem, både för den enskilde och för omgivningen. Det leder oftast till alltmer negativa konsekvenser och i det yttersta stadiet tragedier.
I dagsläget är det först när problemen inte går att dölja längre som hjälp erbjuds.
Ofta ligger då fokus på vård och behandling med stora kostnader för arbetsgivare och den enskilde, men det behöver inte vara så. Med rätt typ av insatser går det förebygga alkohol och narkotikaproblem.
Utbildningen har utvecklats och används mycket framgångsrikt i USA sedan
1980-talet. Svenska Försvarsmakten har idag gjort den svenska versionen till
en obligatorisk personalutbildning.

Prime for Life ger dig möjligheten att för första gången få ett vetenskapligt perspektiv på hur du hanterar din alkoholkonsumtion. Utan pekpinnar, med grundpelaren i vetenskaplig forskning,  skapas en kraftfull kunskap var du själv befinner dig. Har du en riskfylld konsumtion? Dricker du för mycket när du dricker? Går det att vända utvecklingen och dricka lagom? Hur påverkar dina biologiska, ärvda förutsättningar riskerna för att i livet utveckla tex alkoholism?

Prime for Life är en resa som påverkar, som ger dig möjligheter att ändra dina beteenden, se på ditt liv med nya ögon och välja en väg som inte leder till missbruk eller beroende. Som fungerar för alla vare sig du har utvecklat ett riskfyllt beteende eller inte. Du får veta på vetenskaplig grund var du befinner dig!

Prime For Life är Sveriges främsta alkohol- och drogförebyggande program,
det är ett evidensbaserat preventionsprogram som med sina olika versioner är
anpassat för såväl privatpersoner som för organisationer och arbetsplatser.

 

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)