Protecting Me / Protecting You

 

Ett program som genomförts på 3500 platser i Amerika har  under några år. Lewerth Communication AB har tillsammans med Hellbom Film AB och Janne Hellbom, samlat en del videomaterial från en resa i Kalifornien under 2004, vilket blev en filmsnutt och därmed presentation av metoden. Filmen har använts vid presentationer för ett antal offentliga aktörer inom utbildningssfären och landade under 2008 i Kalmar och Linnéuniversitetet där. Max Hansson, lärare och forskare vid Socionominstitutionen har tagit programmet till sitt hjärta och har gjort Linnéuniversitetet till en stark aktör för att pedagogisera och få ut materialet till målgruppen i ett pilotprojekt under 5 år.

Programmet inriktar sig till att möta unga elever från klass 1 – 5 i grundskolan och ta upp alkoholrpoblematiken utifrån behovet att kunna skydda sig och varandra från de hot och frestelser som finns. Ett program kring skyddsfaktorer för barn, där man på ett enkelt sätt för in alkohol och drogproblematiken. Don´t Mess with my brain, kan ses som ett nyckeluttryck i sammanhanget.
Programmet genomförs i samarbete mellan polisen och lärarna och har visat sig mycket användbart med oerhört goda utvärderingsresultat.
Presentationsfilmen inehåler intervjuer med amerikanska barn, verksamma poliser och lärare kring programmet, dess effekter över tid och vad det betyder för unga människor när de närmar sig körkortsålder.

Kan man verkligen prata om alkohol och dess negativa inverkan på trafik med små barn? I motsats till hur vi i Sverige inte tycker att det är väsentligt att integrera denna kunskap i den normala undervisningen?

Nu är vi äntligen framme. Vi har nått vårt delmål. Den amerikanska manualen för programmet är nu översatt och adapterat till svenska förhållanden. Kalmar högskola har intresserat ett gäng socionomstudenter som jobbat i nära ett år för att översätta allt material till svenska. 5 böcker med anvisningar, pedagogiska berättelser där utgångspunkten hela tiden är ett starkt flkus på barnen. De små barnen och deras möjligheter att via programmet förvärva och ta hand om sina skyddsfaktorer. Att helt enkelt se till att man börjar förstå att man kan ta ansvar för att göra de rätta valen och verkligen skydda sig själv.

Protecting You Protecting Me utgår från den moderna hjärnforskningen som på ett publikt och enkelt sätt förmedlar de senaste kunskaperna om hur vår hjärna fungerar och hur vi kan skydda den på ett bra sätt. Ett preventionsprogram som tar fasta på allt från goda matvanor, stress, sovtider till alkohol, droger och mediciner. Ett program som i USA visat sig medverka till att hjälpa unga människor att skjuta upp sin alkoholdebut. Inte för att vuxenvärlden säger det utan för att man genom god pedagogik och nya enkelt överförda kunskaper förstår varför man ska vara försiktig.

Programmet kan man säga är själva bakgrunden till att man i USA i samtliga delstater har en åldersgräns för konsumtion av alkohol satt till 21 år! Ingen slump alltså.

Pilotgenomförandet genomförs just nu under hösten 2009 i två klasse i årskurs 1 i Lindöskolan, Kalmar.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)